N-4387 Bjerkreim . T: 51 45 96 00 . F: 51 45 96 01
Søk   .   Om Covent   .   Hovedsiden   .   English
topbanner.jpg
Forside_Miljo_topramme.jpg
Forside_Miljo_ramme_venstre.jpg

Covents produkter er fremtidsrettede

Konstruksjon Covent produserer en type produkter som blir mer og mer viktige i fremtiden. Miljø og energi vil det bli økende fokus på. Men vår suksess er avhengig av at vi lærer vår historie og hele tiden prøver å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, slik at dette blir et konkurransefortrinn for oss. Gjennom 30 års erfaring har vi bygget opp en kompetanse som gjør dette mulig. Ved å sette kunden i fokus og forstå kundens behov, vil resultatet bli et kundetilpasset produkt bygget på et standard utgangspunkt.

 

 

 

 

Kvalitet_Konstruktion.jpg

  Konstruksjon

 

I utviklingen av våre produkter er våre kunder den viktigste bidragsyter. Ved å lytte til kundens tanker, ideer og behov, får vi inspirasjon til å videreutvikle våre produkter. Dette, sammen med vår egen kunnskap og erfaring, gjør at vi kan finne løsninger som ikke er utgått på dato når det blir satt ut i livet.

 

Kvalitet_Delproduksjon.jpg

  Delproduksjon

Vår felles fremtid er avhengig av at vi tar vare på miljøet. Vi er alle avhengig av frisk luft for å fungere tilfredstillende. Det er en selvsagt ting at våre produker også i fremtiden skal bidra til dette. Men miljø er mer enn frisk luft. En skånsom og miljøvennlig utnyttelse av naturen og de ressurser den gir oss, er også viktig. Vi håper at vi med våre produkter - med fokus på energiøkonomisering - kan gi en liten del tilbake til vår mangfoldige natur. Her på Covent får vi daglig inspirasjon til dette ved å kikke ut av vinduet og beundre den idylliske naturen som omgir oss.

 

 

Kvalitet_Montasje.jpg

  Montasje

 

Forside_Nyhed_topramme.jpg
Forside_Nyhed_bundramme.jpg