N-4387 Bjerkreim . T: 51 45 96 00 . F: 51 45 96 01
Søk   .   Om Covent   .   Hovedsiden   .   English
topbanner.jpg
Forside_Miljo_topramme.jpg

Om_Covent_bygning.jpg
Covent ligger idyllisk plassert ved en av Norges beste lakseelver, Bjerkreimselva.

 

Forside_Miljo_ramme_venstre.jpg

Om Covent­­­­­­­­­­

 

Energi og miljø
Fremtidsrettede produkter
Erfaring og kompetanse
Kundetilpasninger

 

Dette er stikkord som omfatter driften hos Covent på en god måte.

En bevisst miljøprofil og energiøkonomisering har preget Covent i alle år. Bedriften tilbyr luftbehandlingsanlegg som utnytter miljøet og dets energi på en effektiv og skånsom måte. God ventilasjon gir et sunnere inneklima. Samtidig gjenvinnes varmen fra den gamle lufta, og sparer dermed naturen for tapping av annen energi.

Covent var forut for sin tid på syttitallet og driver fortsatt et kontinuerlig utviklingsarbeid, både for å forbedre og forenkle allerede eksisterende produkter; samt å finne nye anvendelsesmuligheter for dem. Dessuten endres markedets behov over tid, og nye produkter må erstatte de gamle. Nytenkning og produktutvikling er et team-arbeid der bedriftens fagkompetanse utnyttes maksimalt.

Arbeidsstokken på Covent er preget av lang erfaring og solid kompetanse. I alle ledd finnes medarbeidere som har vært ansatt i en årrekke. Det har fulgt produktutviklingen og markedstilpasningen, og vet det meste om luftbehandling og varmegjenvinning. Bedriften har opp gjennom årene alltid hatt fokus på faglig dyktighet, erfaring, nytenkning og vilje til å ta ansvar.

Denne erfaringen lar vi komme våre kunder direkte til nytte i form av personlig kontakt og tett oppfølging. Det meste vil leverer blir tilpasset den enkelte kundes behov. Det forutsetter mye kontakt og nært samarbeid med våre kunder. Slikt samarbeid gir tillit og fører til at kundene kommer igjen ved senere anledninger. Etter mange år i bransjen setter vi stor pris på å kunne jobbe slik.

Les mer om vår historie