N-4387 Bjerkreim . T: 51 45 96 00 . F: 51 45 96 01
Søk   .   Om Covent   .   Hovedsiden   .   English
topbanner.jpg
Forside_Miljo_topramme.jpg
Forside_Miljo_ramme_venstre.jpg

Historikk

På slutten av 80 tallet utviklet Covent sin egen automatikk, og gikk dermed inn i et nytt fagområde. Norgesmesterskapet ble velkjent for sin enkle oppbygging, men ble ikke videreført utover -90 årene. I tillegg til automatikken ble boligventilasjon et satsingsområde gjennom -90 årene. Disse områdene tok litt fokus bort fra hovedproduktet som var luftbehandlingsaggregatene både for innendørs og utendørs plassering. Videre utvikling av disse kom i gang på slutten av 90 tallet, og gjenspeiler den nye CK serien som vi er kjent for i dag. CK serien viser det beste av Covents 30 års erfaring og ble derfor Eurovent sertifisert, som eneste norske aggregatserie.

For øvrig ble 90 årene preget av at den ene av grunnleggerne Sigbjørn Jensen gikk bort og at den andre, Paul Tengesdal, ikke lenger har eierinteresser i selskapet.