N-4387 Bjerkreim . T: 51 45 96 00 . F: 51 45 96 01
Søk   .   Om Covent   .   Hovedsiden   .   English
topbanner.jpg
Forside_Miljo_topramme.jpg
Forside_Miljo_ramme_venstre.jpg
Pressemelding
Covent får nye eiere

 

Skjelbred Holding AS (Jostein Jensen) og Covent Holding AS (familien Ivar Hovland) har solgt sine aksjer i Covent AS til det familiebaserte selskapet Soler & Palau i Barcelona, Spania.

 

Covent har vært gjennom en solid vekst de siste 8 år, og ser for seg en internasjonalisering i sin videre strategi. Som et ledd i denne veksten, var det en fordel å få med nye eiere som har tilsvarende strategi og internasjonal erfaring.

 

Det var derfor naturlig å la Soler & Palau være den nye eieren. Selskapet ble etablert av to grundere i 1951, Soler og Palau, og er fortsatt et familie selskap styrt av familien Palau. Historien til S&P er som for Covent, hvor to grundere startet opp og hvor den ene familien fortsatt sitter som eier av selskapet.

 

Soler & Palau har fabrikker i Spania, Frankrige og England i Europa, samt USA, Mexico, Singapore, Kina, Thailand og Malaysia. Datterselskaper er etablert i Portugal, Holland, Belgia, Tyskland, Italia, Østerrike, Latvia i Europa. I tillegg er de i stadig vekst, med nye oppkjøp hvert år. Selskapet hadde en omsetning på 360 mill € i fjor, med nesten 3.000 ansatte, og har en solid selv finansierende stilling.

 

Covent blir den første etableringen for Soler & Palau i Skandinavia sier Hillario Tome, konsernsjef i S&P. Vi har stor tro på den kompetanse som ligger i Covent, samt videre satsing for å utvikle ventilasjonsaggregater med roterende energigjenvinnere i hele vårt marked. Her vil Covent spille en stor rolle. Vi har ikke denne type produkter i dag, slik at dette blir et helt nytt markedsområdet for oss, men og med gode synergieffekter for begge selskapene, fortsetter Hillario.

 

Skulle vi først selge, så var dette en riktig partner for oss, sier Ivar Hovland. En solid langsiktig industriell eier som vil styrke vår produksjon og markedsadgang i Europa, helt i tråd med vår egen strategi.

 

Det bir ikke noen praktiske endringer i Covent på grunn av salget. Både Jostein og jeg fortsetter som tidligere, men nå med et utvidet styre og drahjelp til videre satsing internasjonalt, sier Ivar Hovland, daglig leder i Covent AS.

 

 

For ytterligere kommentarer kontakt Ivar Hovland på 51 45 96 11, 92 89 81 86,

16-08-2011
Tilbage