Covent ekspanderer og øker produksjonen

 In Aktuelt

Covent er inne i en meget ekspansiv periode. Vår ordinære produksjon hadde en økning på 15% i fjor, og fortsetter i år, med nye 20%. Kapasiteten er på maks, og vi er meget glade over utviklingen så langt.

Det er to hovedårsaker til økt produksjon. Vi tar markedsandel i hele landet samt vi selger mer til europeiske kunder.

På grunn av høy aktivitet har vi nå  invester i en ny produksjonslinje. Den skal installeres til sommeren. Ny linje vil gi oss muligheter til en mer effektiv produksjon, raskere gjennomløpstid og mulighet til å fortsette å vokse de kommende årene.

Covent har vært en vekstbedrift de siste 20 år, og vil fortsette med styrt og kontrollerbar vekst også i fremtiden. Gjennom vår konserntilhørighet kan vi utvikle oss videre, og få hjelp til markeder og teknologi.

Vi ser positivt på framtiden og gleder oss over utviklingen.

Start typing and press Enter to search