Forenkling av vifteinstallasjoner offshore og positiv tilbakemelding på patentsøknad

 In Aktuelt

Covent ønsker å forenkle vifteinstallasjoner offshore og har en «Pending Patent» hos patentbyrået. Vi har mottatt positiv tilbakemelding på en mulig godkjenning av patentet.

Ideen er en forenkling for service og vedlikehold på vifter innstallert i ventilasjonsaggregater. Tidligere måtte en bruke mye tid og ofte være minst to personer for å kunne løsne viften for uttrekk ved service og vedlikehold. Med den nye patentsøkte løsningen vil en enkelt kunne trekke ut viften uten bruk av verktøy. Det som før gjerne tok en hel dag gjøres nå på minutter!

Løsningen skal benyttet på alle fremtidige leveranser offshore, både på nye prosjekt, men også for eksisterende V&M-prosjekter. Covent har laget et eget ombyggingssett til eksisterende vifter, der den patentsøkte løsningen kan benyttes.

Utenom besparelsen i tid og kostnad vil denne løsningen spare personell for vanskelige arbeidsstillinger og oppgaver. Dette bidrar til en betydelig enklere og bedre HMS.

 

 

Covent AS - Aktielt: Forenkling av vifte installasjoner Offshore, positiv tilbakemelding på patent søknad

 

Kontakt oss i Covent for mer informasjon om løsningen.

0

Start typing and press Enter to search

Covent AS - Røykventilasjon i standard installasjon