Forenkling av vifte installasjoner Offshore, positiv tilbakemelding på patent søknad

 In aktuelt

Covent har en «Pending Patent» hos patentbyrået, og har mottatt positiv tilbakemelding på en mulig godkjenning av patentet.

Ideen er en forenkling for service og vedlikehold på vifter innstallert i ventilasjons aggregater. Tidligere må en bruke mye tid og ofte være minst 2 mann for å kunne løsne viften for uttrekk ved service og vedlikehold. Med den nye patentsøkte løsningen, vil en enkelt kunne trekke ut viften uten bruk av verktøy, det som gjerne tok hele dagen før, gjøres nå på minutter.

Løsningen skal benyttet på alle fremtidige leveranser offshore, både på nye prosjekt, men og for eksisterende V&M prosjekter. Covent har og laget eget ombyggingssett til eksisterende vifter, der den patentsøkte løsningen kan benyttes.

Utenom besparelsen i tid og kostnad, vil denne løsningen og spare personell for vanskelige arbeids stillinger og oppgaver, og bidra til et betydelig enklere og bedre HMS miljø.

Covent AS - Aktielt: Forenkling av vifte installasjoner Offshore, positiv tilbakemelding på patent søknad

Kontakt Covent for mer informasjon om løsningen.

Covent AS
28.06.2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ikke leselig? Få ny kode. captcha txt

Start typing and press Enter to search