Røykventilasjon i standard installasjon

 In Aktuelt

For å sikre mennesker i et bygg ved en brann er det aller viktigste å evakuere røyken. Covents nye standard ventilasjonsaggregater er nå videreutviklet for å ivareta trekk-ut-prinsippet.

Det benyttes ulike prinsipper for ventilering ved brann; såkalt steng inne eller trekk ut.  Trekk ut-prinsippet evakuerer røyken. Dermed reduseres faren for kullosforgiftning. En annen effekt er at brannvesenet vil kunne se og finne frem. Derfor blir trekk ut-prinsippet ofte foretrukket.

–Vårt CKR aggregat er designet for å kunne evakuere røyk ved en brann i bygget. Løsningen er basert på en egen avtrekksvifte, som tar avtrekksluften utenom filte, gjenvinner og andre komponenter i aggregatet, og direkte ut, sier Johan Jakobsen, salgssjef hos Covent.

Viften er basert på å kunne fungere i minst to timer med opptil 300°C temperatur på røyken. Dermed sikres funksjonen uavhengig av hvor stor brannen er i bygget. Viften har og en betydelig større kapasitet enn den ordinære avtrekksviften, slik at den kompenserer for volumøkning ved varm luft. Tilførselsviften går som normalt, og tilfører friskluft til de personer som måtte oppholde seg i bygget.

– Vi ser at kunder som velger denne løsningen får et system som ikke trenger mye plas eller ekstra utstyr i teknisk rom. Samtidig gjør det servicearbeidet og branntestene
enklere, sier Jakobsen.

Med Covents røyk-aggregat blir installasjonen enkel; kun én løsning (aggregat) – servicevennlig, komplett dokumentasjon på funksjon og ferdig testet fra fabrikk.

Aggregatløsningen er tilpasset både innendørs og utendørs takaggregater.

0

Start typing and press Enter to search

Covent AS - Ny selger ansatt - Vetle