Gode produkter for svømmehall

 In Aktuelt

– Våre svømmehallaggregat er spesialbygget for formålet, og gir både god ventilasjon, god avfukting og lavt energiforbruk, sier Johan Jakobsen, salgssjef hos Covent.

Covent har mer enn 20 års erfaring med aggregater offshore, og den kompetansen har de hatt stor nytte av når aggregat til svømmehaller er utviklet.

Aggregatet er bygget opp med epoxylakkerte deler både innvendig og utvendig. Alle komponenter innvendig er beskyttet mot den korrosive avtrekksluften, og beregnet for lang levetid. Filterrammer er laget i syrefaste materialer, da epoxylakk lett kan ripes opp i forbindelse med alle filterskift som skal utføres gjennom levetiden.

– Dimensjoner og størrelser, både på luftmengder og avfukting, blir tilpasset til hvert behov og hver svømmehall. Det er viktig for å oppnå best mulig energibesparelse samt best mulig luftkvalitet i svømmehallen, sier Jakobsen.

Svømmehaller inneholder stor mengde fuktighet, noe som kan skade selve bygget og materialene, om den ikke blir fjernet. Det kreves derfor gode avfuktingsprodukter for å ta vare på byggverket.

– Vår kompetanse og forståelsen av å ta vare på den store energimengden som ligger i en svømmehall gir store energibesparelser. Denne ernergien kan vi utnytte til oppvarming av bassengvann eller forbruksvann til dusjanlegg, sier Jakobsen.

Ved nattdrift, eller ved liten aktivitet i bassenget, kan en ofte kjøre anlegget med stor omluftsmengde, og mindre friskluft. Tilsvarende når aktiviteten i bassenget øker, og friskluft behovet øker, så går anlegget automatisk over i ny driftsform.

– Vi har fagfolk her på fabrikken for alle oppgaver innen styring, kommunikasjon og system. Det gir våre kunder en trygghet for service og oppfølging, sier Jakobsen.

Aggregat for svømmehall - Covent AS

Start typing and press Enter to search

Covent AS - Ny selger ansatt - Vetle