Covent bidrar til verdens mest bærekraftige bygg

 In Aktuelt, Referanse

I det nyoppførte ZEB-laboratoriet i Trondheim skal framtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut samtidig som forskere jobber her. På oppdrag fra BRAVIDA har Covent levert ventilasjonsaggregatene til prestisjebygget.

Nullutslippsbygg

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg og ZEB-laboratoriet er en unik fullskala forskningsinfrastruktur for fremtidens nullutslippsbygg.

– Nullutslippsbygg og klimapositive løsninger er sentrale for å møte nullutslippssamfunnet og bidra til det grønne skiftet. Vi er utrolig stolte over å ha bidratt med kunnskapen og teknologien vår i dette bygget, forteller daglig leder i Covent, Egil Oddvar Brastad Hansen.

Bygget er et unikt eksempel på hvordan en kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som en utarbeider gode bygninger med godt innemiljø.

Bærekraft i alle ledd

I dette prosjektet ønsket Covent å utvikle et ventilasjonsprodukt som bidrar til å redusere klimautslipp i hele produksjonsfasen. Aggregatet måtte også levere så energieffektive ventilasjonsenheter som overhodet mulig. Hansen Brastad forteller at det er tenkt bærekraft i absolutt alle ledd:

– Dette har vært et utfordrende prosjekt, med tanke på at aggregatene er produkter som består av mange små deler, med like mange underleverandører. Mest av alt har det likevel vært et spennende og viktig prosjekt! Vi har blant annet brukt Covent sine høyeffektive roterende varmegjenvinnere, Magnelis® metalbelegning i aggregatkapslingen, Green Tech EC vifter fra EBM-Papst, Stepper-motorer på gjenvinner og frakt med verdens mest miljøvennlige frakteskip som går på naturgass, forteller en stolt Hansen Brastad.

I sin omtale av ZEB-laboratoriet skriver Norges forskningsråd at laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa. Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

Start typing and press Enter to search