Helsehus i klasse A med aggregater fra Covent

 In Referanse

I den voksende kommunen Stjørdal finner man nå et fremtidsrettet helsehus som rommer mye. Med fokus på bærekraft har helsehuset fått energiklasse A og sertifiseringen BREEAM NOR – Very good.

– Vi er stolt over å ha deltatt i dette prosjektet hvor vi har bidratt med levering av aggregater, spjeld i bypass og røykgassvifter, forteller daglig leder i Covent Egil Oddvar Brastad Hansen.  
 
Prosjektet ble overlevert til kommunen i februar 2021, og det ble da omtalt som et solskinnsprosjekt hvor alt gikk som det skulle. Dette til tross for at det er bygget under en pandemi.  
 
Helsehuset rommer både legevakt, responssenter, poliklinikker, røntgen, ambulansetjeneste, dialyse, treningsrom, kantine og pasientrom. I tillegg har de fått plass til parkeringskjeller. Over 100 personer har sin arbeidsplass på helsehuset som også er en viktig del av Stjørdal kommune.  
 
Foto: GK
Kilde: 
https://www.gk.no/referanser/stjordal-helsehus

Start typing and press Enter to search

ZEB-laboratoriet i Trondheim