Lærlinger hos Covent.

 In Aktuelt

Nå når vi går inn i 2023 ønsker vi i Covent AS å sette fokus på våre lærlinger.

Vi mener at det er et viktig samfunnsansvar å ha lærlinger. Om man ikke tilbyr lærlingplasser nå så vil det få enorme konsekvenser for samfunnet i framtiden.

Trolig vil vi ha en stor mangel på faglærte allerede i 2035. Å kunne tilby lærlingeplasser er derfor et viktig samfunnsansvar hvor vi i Covent AS kan bidra.

Mangelen på faglærte vil ikke bli mindre om vi ikke vi hjelper til med å utdanne fagarbeidere.

Lærlinger er en fantastisk resurs for bedrifter og organisasjoner i hele verden. De bringer med seg en ung uredd energi, som bidrar til nytenkning med en stor grad av tilpasningsdyktighet.

Våre lærlinger er også motiverte og villige å sette seg inn i nye fagområder, alltid klart til å lære samt tilegne seg så mye erfaring som mulig.

Covent AS har nå også fått på plass en opplæringsansvarlig i produksjonsteknikkfaget, og vil ta inn lærlinger i dette faget også, fra høsten av.

Sist men ikke minst ønsker vi vår lærling Sander Berner Figved velkommen som nyansatt automatiker i Covent AS sin tekniske avdeling, etter fagprøve og endt læretid i januar 2023.

Sander er nr 2 fra venstre i bildet.

 

0

Start typing and press Enter to search