Norsk hav Teknologi senter

 In Aktuelt

 

COVENT AS er valgt av GK Norge AS som leverandør av ventilasjonsenheter til første byggetrinn på Norsk havteknologisenter. Dette er fløy A, som består av Professor Mørchs hus som blir det nye kontor- og undervisningsbygget. Ruta Entreprenør AS byggekontrakten for dette byggetrinnet.

Statsbygg, NTNU og Sintef går sammen for at Professor Mørchs hus når det høyeste nivået i Europas ledende miljøsertifisering for bygg, «BREEM Outstanding». Kun 11 andre bygg i Norge har nådd dette nivået. Ingen av dem er statlige bygg, ifølge en pressemelding fra Statsbygg.

Bygget inneholder bibliotek, møte- og konferansefasiliteter, studiearealer, kontorarealer og et servicetorg med resepsjon. ​En underjordisk gang forbinder bygget med Tankhodet, som inneholder kantine og flere møterom. ​Byggingen av Professor Mørchs hus startet høsten 2022, og bygget skal stå ferdig i løpet av første halvdel av 2025.

Senteret vil være på ca. 45 000 kvm og erstatter det marintekniske senteret som ligger på Tyholt (Trondheim) i dag. Prosjektet startet under navnet Ocean Space Centre, men endret navn til Norsk havteknologisenter (The Norwegian Ocean Technology Centre) i november 2022. I prosjektet inngår blant annet laboratorier med høyspesialisert utstyr, som flere store bassenger der man kan teste og forske på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip. Det skal også bygges arbeidsplass- og undervisningslokaler for NTNU og SINTEF.

Statsbygg er byggherre for det nye havteknologiske senteret på Tyholt og samarbeider tett med NTNU og SINTEF som brukere. Senteret vil omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og undervisnings- og forskningsvirksomheten til NTNU i marin teknikk.

Se også:

https://www.statsbygg.no/prosjekter-og-eiendommer/norsk-havteknologisenter

https://www.ntnu.no/norskhavteknologisenter/byggeprosjektet

https://www.bygg.no/norges-mest-miljovennlige-universitetsbygg-reiser-seg-i-trondheim/1541396!/

Start typing and press Enter to search