0

Covent gjør Roadshow

0

Roadshow Haugesund og Stord

Covent fyller lastebilen med aggregat med helt nytt 10 tommers SHTC-panel,  EBBS, ny Regin regulator, prefabrikkerte shuntgrupper, Rotor X og andre smarte løsninger.

0

Automatikk