Generell ventilasjon

Innendørs aggregater leveres i størrelser fra 2.000 m3/h opptil 50.000 m3/h. De er bygget av galvaniserte stålprofiler og plater innvendig og utvendig på paneler og dører. Alternativ kan Magnelis® belagte plater benyttes. Panel og dører er isolert med 50mm Rockwool isolasjon, for god lyddemping. Magnelis® material holder korrosjonsklasse C5, som tilsier at disse kan lagres ute under plast, uten å få hvitrust eller annen missfarging på materialet. CK-aggregatene er Eurovent sertifisert, og har godkjenning i hht vedlagt tabell

 

Fleksible løsninger

Gjennom mer enn 40 år i markedet har vi utviklet og levert aggregatserier med en rekke løsninger. Både når det gjelder komponentvalg og utførelse tilpasser og skreddersyr vi løsninger til ethvert behov. Vi leverer aggregater med vertikal luftstrøm og liggende roterende gjenvinnere. Ved lav takhøyde kan vi levere skråstilte rotorer. For å spare plass kan vi levere parallelle aggregater. Les mer om mulighetene for spesialtilpasning av våre aggregater under spesialseksjoner.

Covent - CK Cool

CK COOL

Covent kan levere alle typer aggregat (innendørs og utendørs) med integrert kjøling. Gjennom høy intern kompetanse, grundig testing og lang erfaring, har Covent utviklet system for kapasitetsregulering av kjøling fra 10 til 100%. Ved hjelp av stempelkompressorer fra Bitzer sammen med egen reguleringsautomatikk oppnås en stabil og trygg kjølefunksjon.  På utendørs aggregater, kan et eget system monteres for å oppnå en enkel reversibel varmepumpefunksjon.

ckt-toppanslutning

Toppanslutning

Ved plassproblemer i mindre bygg, eller deler av bygg, løser vår CKT-serie dette med  toppanslutningsaggregatet opp til 5.000 m³/h. Disse leveres i to størrelser (3.000 og 5.000 m³/h).  Standard levering med EC vifter for plassbesparelser. CKT-serien er oppdelt i tre seksjoner for enkel inntransport, og er ferdig oppkoblet med automatikk og styring. Her kan en velge mellom elektrisk- eller varmtvannsbatterier for oppvarming. Denne leveres kun med roterende gjenvinner. Vårt nye CAD-aggregat kan være et alternativ her. Sammen ser vi på hvilke muligheter som er optimale for din bedrift.

mini-aggregat

Komprimert aggregat

CAD-serien vår gir en løsning som passer enkle butikker, små kontorer og korridoraggregater når en deler opp bygg i seksjoner og etasjer. CAD-serien leveres kun med roterende gjenvinner, men med valg mellom elektrisk batteri, varmtvannsbatteri eller et kombi batteri for å ta med kjøling. CAD-serien kan leveres både med toppanslutning og sidetilkobling. Der det er ønskelig å benytte enkel DX kjøling, har vi utviklet en egen kjøleseksjon med integrert kjøling tilpasset denne serien.

CAD-serien er produsert av VIM i Frankrike og distribuert i Norge av Covent AS.

tilkoblingsseksjoner

Tilkoblingsseksjoner

Våre innendørs aggregater kan leveres med egne lydisolerte tilkoblingsseksjoner. Slike lages ut fra kundens spesifikasjon og har påstikk for spirokanaler i det antall og størrelse som kunden ønsker. Seksjonene er designet for forenklet montasje. Dette er både tidsbesparende på byggeplass og gir et lydisolert og ryddig teknisk rom.

covent-lydfeller

Generell lyddemping

Alle våre aggregater i CK-serien kan utrustes med integrert lydfelle i aggregatutførelse. Disse kan monteres både på varm og kald side, for å dempe lyd til rom og for å dempe lyd til omgivelsene ute. Basert på NR kurver beregner vi størrelse ut fra eventuelle lydkrav som er definert for det aktuelle bygget. Ofte vil en tilkoblingsseksjon med integrert lyddemping være nok for å oppnå det lydkravet som gjelder. Dermed blir selve lydfellen lite aktuell.

automatikk-og-styring

Automatikk og styring

Covent benytter Regin som leverandør på automatikk. Dette er en svensk kvalitetsleverandør som er kjent for sin tilpasningsdyktighet. Sammen med Regin har vi utviklet egne konfigurasjoner tilpasset markedet og aggregatoppbyggingen. Med vår fleksibilitet og alternative komponentoppsett, har vi egne regulatorer for de forskjellige behovene.

Standardløsninger for Covent kommunikasjoner til overordnet system, basert på ModBus, Backnet, Web, etc. Dette, sammen med alle mulige konfigurasjoner, gjør våre aggregatløsninger effektive i alle sammenhenger. Blir oppgavene ekstra utfordrende, bruker vi fri programmerbare regulatorer og setter inn spesifikke program tilpasset kundens behov. 

Automatikk og regulering ser vi som den viktigste delen i hele aggregatet. Derfor har vi basert all vår produksjon på intern kompetanse og egne medarbeidere. Vår interne styrke på dette området skal sikre kunden en trygg og tidsriktig oppfølging, god support og god opplæring av servicepersonell.

covent-shunt

Shunt arrangement

Covent er opptatt av å gjøre hverdagen enkel for entreprenørene og redusere arbeidsmengden ute på anlegget. Derfor tilbyr vi ferdige shuntarrangement påsatt aggregat både for varmtvannsbatterier og for isvannsbatterier. Våre shuntgrupper er utstyrt med nødvendige ventiler, pumpe og selvinnregulerende shuntventiler. Det lokale arbeidet på byggeplassen blir kun å koble til tur- og returrør på de eksisterende stussene som er merket for dette på aggregatene.

Covent AS - RotorX

RotorX

I mange år ble platevarmeveksler like mye brukt til varmegjenvinning i ventilasjonsaggregater, som roterende veksler – selv om forskjellen i gjenvinningsgrad var stor.

Nå er fokuset flyttet til energisparing, og derfor har Covent utviklet produktet RotorX, som gjør at du enkelt kan bytte ut den ineffektive platevarmeveksleren med en energisparende roterende gjenvinner – uten å flytte på eksisterende kanaler i teknisk rom.

Vi er fleksible på løsninger, men i de aller fleste tilfeller kan en instikkutførelse av RotorX benyttes, ved at plateveksler tas ut av eksisterende aggregat (aggregatvegger, tak og gulv er like helt og benyttes som isolering) og erstattes med en RotorX. RotorX leveres vertikaldelt i to seksjoner – én rotorseksjon og én kryssdel, og fås i to lengder, over en viss størrelse.

RotorX kan benyttes på alle motstrømsaggregater, men ikke på medstrøms.

Start typing and press Enter to search