Covent røykaggregat

Røykventilasjon

Det aller viktigste hensynet å ta i tilfelle brann, er å sikre mennesker som er inne i bygget. Det benyttes ulike prinsipper for ventilering ved brann; såkalt «steng inne» eller «trekk ut».  «Trekk ut»-prinsippet evakuerer røyken. Dermed reduseres faren for kullosforgiftning. En annen effekt er at brannvesenet vil kunne se og finne frem. Derfor blir ofte «Trekk ut»-prinsippet foretrukket.

Covent sitt CKR aggregat er designet for å kunne evakuere røyk ved en brann i bygget. Løsningen er basert på en egen avtrekksvifte, som tar avtrekksluften utenom filte, gjenvinner og andre komponenter i aggregatet, og direkte til avkast. Viften er basert på å kunne fungere i minst to timer med opptil 300°C temperatur på røyken. Dermed sikres funksjonen uavhengig av hvor stor brannen er i bygget. Viften har og en betydelig større kapasitet enn den ordinære avtrekksviften, slik at den kompenserer for volumøkning ved varm luft. Tilførselsviften går som normalt, og tilfører friskluft til de personer som måtte oppholde seg i bygget.

For å sikre mot feilsignal, og oppstart av røykavtrekk uten at det er brann, har Covent en sikring ved røykføler i avtrekket.

Covent svømmehall aggregat

Svømmehall

Etter mer enn 20 års erfaring fra Marine og Offshore-aggregater, har Covent nå lansert eget svømmehallaggregat. Aggregatet er bygget opp med epoxylakkerte deler både innvendig og utvendig. Alle komponenter innvendig er beskyttet mot den korrosive avtrekksluften, og beregnet for lang levetid. Filterrammer er laget i syrefaste materialer, da epoxylakk lett kan ripes opp i forbindelse med alle filterskift som skal utføres gjennom levetiden.

Dimensjoner og størrelser, både på luftmengder og avfukting, blir beregnet i hvert tilfelle. Dette for å oppnå optimal energibesparelse samt best mulig luft kvalitet i svømmehallen.

eh ejherkehrkh

Energioptimalisering

Covent ønsker å ta miljø på alvor, og ser at energigjenvinning er viktig. Vår aggregatkonstruksjon med «dobbel rotor» oppnår hele 92% besparelse på energibruken. Slike løsninger kan gi større besparelser på ettervarmebehov, både ved å redusere/fjerne ettervarme  i aggregat, og legge nødvendig sikkerhet på varme lokalt i de ulike rom. Røropplegg for varmtvann til ettervarme kan reduseres. Det vil gi større besparelser både ved installasjon og ved drift.  Dette er en god løsning for den energibevisste kunde som ønsker reduserte driftsutgifter.

Start typing and press Enter to search