Vi er spesialister på luftbehandlingsanlegg!

Covent er Norges ledende produsent av ventilasjonsaggregater.

Covent har hovedkontor og produksjonslokaler i Bjerkreim i Rogaland. Bedriften ble etablert i 1972, og har en rekke dyktige medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse. Vi leverer energieffektive luftbehandlingsanlegg i verdensklasse.

En bevisst miljøprofil og energiøkonomisering har preget Covent i alle år. Bedriften tilbyr luftbehandlingsanlegg som utnytter miljøet og dets energi på en effektiv og skånsom måte. God ventilasjon gir et sunnere inneklima. Samtidig gjenvinnes varmen fra den gamle lufta, og sparer dermed naturen for tapping av annen energi.

Covent var forut for sin tid på syttitallet og driver fortsatt et kontinuerlig utviklingsarbeid, både for å forbedre og forenkle allerede eksisterende produkter; samt å finne nye anvendelsesmuligheter for dem. Dessuten endres markedets behov over tid, og nye produkter må erstatte de gamle. Nytenkning og produktutvikling er et teamarbeid der bedriftens fagkompetanse utnyttes maksimalt.

Arbeidsstokken på Covent er preget av lang erfaring og solid kompetanse. I alle ledd finnes medarbeidere som har vært ansatt i en årrekke. De har fulgt produktutviklingen og markedstilpasningen, og vet det meste om luftbehandling og varmegjenvinning. Bedriften har opp gjennom årene alltid hatt fokus på faglig dyktighet, erfaring, nytenkning og vilje til å ta ansvar.

Denne erfaringen lar vi komme våre kunder direkte til nytte i form av personlig kontakt og tett oppfølging. Det meste vi leverer blir tilpasset den enkelte kundes behov. Det forutsetter mye kontakt og nært samarbeid med våre kunder. Slikt samarbeid gir tillit og fører til at kundene kommer igjen ved senere anledninger. Etter mange år i bransjen setter vi stor pris på å kunne jobbe slik.

Historie

På slutten av 80-tallet utviklet Covent sin egen automatikk, og gikk dermed inn i et nytt fagområde. Norgesmesterskapet ble velkjent for sin enkle oppbygging, men ble ikke videreført utover -90 årene. I tillegg til automatikken ble boligventilasjon et satsingsområde gjennom -90 årene. Disse områdene tok litt fokus bort fra hovedproduktet som var luftbehandlingsaggregatene både for innendørs og utendørs plassering. Videre utvikling av disse kom i gang på slutten av 90-tallet, og gjenspeiler den nye CK serien som vi er kjent for i dag. CK serien viser det beste av Covents 30 års erfaring og ble derfor Eurovent sertifisert, som eneste norske aggregatserie.

Lærlinger i Covent

I Covent blir du en del av et godt arbeidsmiljø. Du lærer mye og får spennende utfordringer.
Covent er er godkjent lærebedrift i fagene automasjon, kjølemontør og produksjonsteknikk.

Les mer om karriere i Covent »

Vil du diskutere
muligheter?

Start typing and press Enter to search