0

Forenkling av vifteinstallasjoner offshore og positiv tilbakemelding på patentsøknad

Covent ønsker å forenkle vifteinstallasjoner offshore og har en «Pending Patent» hos patentbyrået. Vi har mottatt positiv tilbakemelding på en mulig godkjenning av patentet. Ideen er en [...]